ขอขอบคุณสำหรับการตอบรับการสำรวจของเรา 🙏

เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่เราได้ผลการตอบรับจากการสำรวจเพียงพอแล้วสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มนี้. ซึ่งทางเราขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในครั้งนี้