ขอขอบคุณสำหรับการตอบรับการเชิญชวนทำแบบสำรวจของเรา 🙏

เราต้องขออภัยที่คุณไม่สามารถเข้าสู่การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ซึ่งเรารู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคุณสมบัติของผู้ที่ต้องตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ยังไม่ตรงกับคุณ อย่างไรก็ตามทางเราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ข้อมูลในครั้งนี้